LÆEXPLOTACIÓ DIDÀCTICA DE CORPUS LINGÜISTICS

Lenguaje: consulta y general
978-84-15212-18-8
CATALAN
122
230cm
16cm
CUADERNOS PARA EL ANALISIS
-5%
15,00 €
14,25 €

La Lingüística de corpus constitueix un enfocament metodològic

per a l'estudi de les llengües que ofereix oportunitats revolucionàries

per analitzar com els alumnes fan servir la seva o les seves llengües.

L'explotació didàctica de corpus lingüístics ofereix treballs de recerca

que exploren dos corpus del català, CesCa i Grerli-Cat1, produïts per

parlants en procés d'aprenentatge. Encara que ambdós corpus difereixen

en el contingut, la composició i la manera com han estat desenvolupats,

comparteixen el mateix propòsit. A partir de l'anàlisi dels

corpus, aquests treballs ilòlustren com es pot aprofitar en el marc educatiu

tant el material lingüístic en si mateix com les anàlisis i reflexions

que deriven del seu estudi. Aprofundir en la descripció actualitzada

del català escolar no és rellevant únicament des d'un punt de vista lingüístic

sinó també, i fonamentalment, per les implicacions educatives

d'aquest esforç.